Alarma Automatització de la llar

Edifici Intel ligent Control d'il luminació


Control de la propulsió rolete Automatització d'Edificis Sterowanie Domem Sterowanie Sterowanie Domem Sterowanie Control de la propulsió Gates Alarma Control de la Cambra control lighting control lighting control home Control d'il luminació Alarma Smart House
control home Do It Yourself

Els conductors amb interfície CAN (Controller Area Network) . Automatització d'Edificis

Un altre autobús que permet la implementació de dispositius de comunicació com Automatització d'Edificis , entre els conductors en el sistema d'automatització que permet control per a la llar CAN és .
Interfície CAN és molt més gran , protocol més eficient i millor informació sobre la transmissió sèrie RS485 va ser als anys 80 inicialment per a la indústria automotriu .
Des del punt de vista del maquinari està treballant en un parell diferencial de línies de transmissió (parell trenat UTP equip - 8) .

La velocitat màxima del bus és d'1 MB / s fins a 40 m de cable i disminueix en augmentar la distància també depenen de la qualitat dels cables , interferències, etc .
Interfície CAN opera sota el principi d'igualtat, sense dispositius Host Manager - Servidor .
Gran benefici de l'ús de protocol CAN bus de comunicació és l'aplicació de la CAN i la pila en alguns microcontroladors , assegurar que tots els de baix nivell de maneig d'errors , protocol de comunicació , col.lisió , transmissió de la trama, etc .
Això fa que el suport de maquinari no està a càrrec del processador de protocol de transmissió .
El processador es limita a la pre-processament de paquets de dades rebudes des de la interfície CAN .
Simplifica enormement el desenvolupament de programari per a microcontroladors, i no requereix d'equips costosos com els analitzadors lògics , oscil.loscopis i no requereix profundes en la capa de maquinari i " electrònica " i analitzar la informació directament a les canonades de flux .

i analitzar la informació directament a les canonades de flux , El desavantatge és la necessitat d'una implementació de bus CAN i l'ús d'una passarel de comunicació entre els panells de la CAN i interejsem altre tipus de comunicació per controlar des de l'exterior ( , PC), per exemple, Ethernet en el vostre sistema no s'ha tancat i carregat amb un bus de restriccions .
Un altre desavantatge del bus CAN és menor que la longitud i la disminució de la velocitat amb les línies d'autobús molt llarg , que pot arribar a ser una barrera en edificis molt grans, . hotels , els llocs públics , oficines , plantes industrials, especialment en presència de grans pertorbacions .

La construcció de eHouse Automatització . CAN - Controlador de xarxa d'àrea - Automatització de la llar .Control d'il luminació Alarma Sterowanie Control de la propulsió rolete Automatització d'Edificis Alarma Automatització de la llar Control de la propulsió Gates Alarma control home Control de la Cambra Sterowanie Domem Smart House Automatització de la llar Automatització de la llar control lighting Alarma


Alarma © Automatyka Domu, Automatyka Budynku - eHouse.Pro Sterowanie | Automatització de la llar | control lighting