Alarma Automatització de la llar

Automatització d'Edificis Edifici de Control


Control d'il luminació Smart House Sterowanie Domem Sterowanie Sterowanie Domem Sterowanie Portes de Control de la propulsió Control de la propulsió rolete Control control lighting control lighting control home Seguretat per a la Llar Control de la Cambra Control de la propulsió rolete
control home Do It Yourself

. La seguretat del sistema , alarma . Automatització d'Edificis .

L'ampliació InputExtender és un mòdul ExternalManager enriquint-la amb funcions d'alarma . Va substituir a la solució anterior Gestor de comunicació - Conductor cec , portes i de notificació d'alarma SMS Les funcions bàsiques dels mòduls
  • entrades per a la connexió directa de sensors d'alarma
  • començant a córrer automàticament la sortida en resposta a un senyal des del tauler de detector (Bis InputExtender només)
  • d'alerta primerenca
Alarma a casa Sistema Intel ligent eHouse . Totes les característiques .

Automatització de la llar , Alarma , Automatització d'EdificisSeguretat per a la Llar Control de la Cambra Sterowanie Control d'il luminació Smart House Alarma Automatització de la llar Portes de Control de la propulsió Control de la propulsió rolete control home Control Sterowanie Domem Control de la propulsió rolete Automatització de la llar Edifici Intel ligent control lighting Control de la Cambra


Alarma © Automatyka Domu, Automatyka Budynku - eHouse.Pro Sterowanie | Automatització de la llar | control lighting